obrazy-04

Kręgi betonowe

Kręgi betonowe stosowane są we wszystkich typach kanalizacji, w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym, w obszarach ruchu pieszego, na terenach podmokłych, do melioracji gruntów, do instalacji odwadniających i wykonania studni oraz jako studzienki wodomierzowe itp.

GALERIA ZDJĘĆ

line