PŁYTY DROGOWE JOMB

­

Płyty Jomb stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy prowizorycznych nawierzchni drogowych, ulic, placów, parkingów i dróg dojazdowych.

Wymiary

 
plyta-jomb-03

Kolorystyka